siyasət

siyasət
is. <ər.>
1. Dövlətin, partiyanın və ya hər hansı bir ictimai qrupun daxili dövlət və ya beynəlxalq münasibət məsələlərində öz sinfi mənafeyinə uyğun fəaliyyəti. Dövlətin daxili siyasəti.
2. dan. İnqilabi işdə, inqilab hərəkatında iştirak etmə. Siyasət üstündə tutulmaq.
3. Canlı dildə: hiylə, fənd; biclik, hiyləbazlıq, fəndgirlik mənasında. Siyasət işlətmək.
4. klas. Cəza, tənbeh, cəza vermə. Siyasət eyləmək (etmək) klas. – cəzalandırmaq. Neylərsən əgər atan eşitsə; Qəhr ilə sənə siyasət etsə? F.. Üzündən göz götürməm, eyləsən yüz min siyasətlər. Q. Z..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • siyasətən — ə. siyasət yolu ilə, siyasətə əsasən, siyasətlə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • siyasətçi — is. 1. Siyasət məsələləri ilə məşğul olan adam, siyasi xadim. Uzaqgörən siyasətçi. Tərəqqipərvər siyasətçilər. – <Dilara Bəhruza:> Mən nə mübariz, nə də siyasətçiyəm, əzizim! Ə. M.. // isteh. Siyasət məsələləri ilə çox maraqlanan,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • siyasətbaz — is. <ər. siyasət və fars. . . . baz> Prinsipsiz siyasətçi, öz məqsədinə çatmaq üçün heç bir vasitədən çəkinməyən adam. Burjua siyasətbazları …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • siyasətşünas — ə. və f. siyasət adamı, siyasəti yaxşı bilən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • siyasətbazlıq — is. Siyasətbaz adamın iş və hərəkəti. Siyasətbazlıq etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • siyasət — ə. 1) ölkənin idarəsi və beynəlxalq münasibətlər sahəsində dövlətin fəaliyyəti; 2) bir dövlət, partiya, idarə və ya şəxsin işində tutduğu istiqamət; 3) m. hiylə, kələk; 4) m. cəza, cəzalandırma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • SIYAS(İ) — (Sıysa. C.) Kaleler, kal alar. * Köşkler. * Sığınacak yerler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • siyasətgah — ə. və f. dövlətin siyasi idarəsi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ā́ṡīyas — आशीयस् …   Indonesian dictionary

  • siyasi — ə. siyasətə aid olan, siyasət mahiyyətində olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”